Maart 2019 Ongevraagd advies Mantelzorgondersteuning

Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal...

November 2018 advies betreffende aanbesteding Gestructureerd vervoer Borne

De adviesraad onderschrijft de projectdoelstellingen voor de aanbesteding van het gestructureerd vervoer als onderdeel van het Vervoer voor iedereen in de gemeente Borne en is van mening dat het een effectieve vervanging van Regiotaxi kan worden. In haar advies heeft...

Oktober 2018 Advies Verordening Jeugd en Wmo

Eind oktober heeft de adviesraad in haar vergadering de verordening met de betrokken medewerkers van de gemeente Borne besproken. De opmerkingen en vragen zijn in detail in de notulen van de vergadering beschreven. Het doel van deze bespreking is de verordening te...

Advies oktober 2018: Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Visie 2018 – 2022.

Begin oktober 2018 heeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een gevraagd advies gegeven over de notitie “Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang”, Visie 2018 – 2022. Uitgangspunt van deze notitie is het doel dat mensen zoveel mogelijk in de eigen...

Ondersteuning bij geldproblemen Ongevraagd advies juni 2018

De adviesraad sociaal domein Borne heeft dit voorjaar gesprekken gevoerd met vrijwilligers van POOT. Deze vrijwilligers ondersteunen inwoners met geldproblemen bij het onder controle brengen en houden van die geldproblemen. Naast positieve resultaten van deze...

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen,...

Lees meer

Jaarverslag 2013

In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad Borne. Ook is in 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende...

Lees meer

Jaarverslag 2012

Uitgebrachte adviezen in 2012: Gevraagd advies ( 27-1-2012) n.a.v. een ingekomen email van een Wmo-gebruiker over de verstrekking van scootmobielen door de gemeente. Ongevraagd advies ( 14-3-2012) aangaande de vernieuwde Verordening Cliëntenparticipatie Wet...

Lees meer