Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo

Week van de Dementie, 17 – 25 september 2018 Eén op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ziekte van de hersenen, waarbij de zieke steeds meer moeite krijgt om zelfstandig te functioneren en steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Met...

De wetten zorg en ondersteuning goed uitgelegd

De wetten zorg en ondersteuning worden eenvoudig en goed uitgelegd in de brochure “De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015. De brochure geeft informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de...

Advies januari 2018 Inkoopmodel Jeugdhulp en Wmo-2015

De Adviesraad Sociaal Domein Borne heeft een voorstel ontvangen voor het Twents model voor jeugdhulp en Wmo-2015. In de vergadering van 12 december 2017 heeft de adviesraad het voorstel besproken en begin januari 2018  is een advies opgesteld. Het uitgangspunt van het...