Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 geeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een overzicht van de verschillende onderwerpen die tijdens haar vergaderingen aan bod zijn geweest. Aan bod kwamen: de missie en visie van Wijkracht Borne de toegankelijkheid van het centrum communicatie...

Lees meer

De wetten zorg en ondersteuning goed uitgelegd

De wetten zorg en ondersteuning worden eenvoudig en goed uitgelegd in de brochure “De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015. De brochure geeft informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de...

Lees meer

Feestelijke opening Beweeg Trefpunt 8 maart 2018

Donderdagochtend 8 maart vindt om 14.00 uur de feestelijke opening van het Beweeg Trefpunt plaats. Aanmelden is niet nodig, Vanaf maart 2018 is er gratis ondersteuning voor de mantelzorger en zijn of haar naaste om mee te doen aan een beweegactiviteit. Het is ook...

Lees meer

Beweeg Trefpunt

Beweeg Trefpunt voor mantelzorgers en hun zorgvrager Sporten en bewegen is leuk en ontspannend. Maar … ik heb helemaal geen tijd om te sporten, denkt u misschien, omdat uw vrije tijd schaars is. U hebt het druk met zorgen dat alles zo goed mogelijk loopt en dat lukt...

Lees meer

Advies september 2017 Transformatieagenda 2017

In de vergadering van 19 september 2017 is de Transformatie-agenda Gemeente Borne ‘Handreiking tot voortdurende ontwikkeling’ besproken en wij hebben een advies opgesteld. Wij vinden het positief dat er een visie over de cultuurverandering van de transformatie is...

Lees meer