Agenda

Datum: 28 januari 2020
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: 205 gemeentehuis Borne

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/Post
  3. Notulen van 10 december 2019
  4. 14.00 Leonie van Dinten:  stand van zaken project Bascole.
  5. 15.00 Rol van de adviesraad 
  6. 15.45: Beleidsmedewerkers
  7. Vanuit de achterban
  8. Rondvraag en afsluiting