Agenda

Datum: 5 november 2019
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: B&W 4 gemeentehuis Borne

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen/Post 
 3. Notulen 24 september 2019
 4. 14.00 uur: Wijzigingen in het sociaal domein door Richard Kotterik
 5. Taakverdeling binnen de adviesraad:
  • 2e Voorzitter
  • 2e Secretaris
  • Contactpersoon website
  • Verdeling Participatiewet – Jeugdwet en Wmo
 6. Bespreekpunten: 
  • Gesprek met B&W
  • Bezoek aan de SWB (21 november 13.30 uur)
  • Abonnement van de Koepelorganisatie
  • Uitnodiging rondetafelgesprekken
  • Lunch bij De Ster
  • Groepsfoto voor de website
 7. Vanuit de achterban
 8. Rondvraag en afsluiting