Agenda

Datum: 5 oktober 2021
Aanvang: 13.15 uur
Vergaderruimte: gemeentehuis 204/205

Opening

Afscheid Dieuwke Roesink en Gerard Scholten

Mededelingen

Besluiten en actielijst 7 september 2021

Kennismaken nieuwe leden

14.30 uur: Kennismaken met Annette Zwiep

15.00 uur: Kennismaken met Remco van Amersfoort

15.30 uur: Updates vanuit sociaal domein door teamleider Sociaal Domein.

16.00 uur: Werkwijze adviesraad sociaal domein

Vanuit de achterban en Rondvraag

16.30: Afsluiting

Volgende vergadering 9 november 13.30 uur