Agenda

Agenda van 24 september 2019 van 13.30 – 16.00 uur in kamer 004 B&W, gemeentehuis Borne.

1. Opening

2. Mededelingen/Post

3. Notulen 2 juli 2019

4. 14.00 uur: Annemieke van der Poel over de resultaten van het klanttevredenheid onderzoek

5. 14.45 uur: Vanuit de achterban

6. 15.00 uur: Beleidsmedewerkers: Riet Siegerink en Aart de Vries met o.a. stand van zaken vervoer, beheersbaar houden van kosten.

7. 15.30 uur: Bernadet Wieffer over het werk en doel van Café de Ster

8. 16.15 uur: Rondvraag

Onze vergaderdata in 2019 zijn

  • 5 november 2019
  • 17 december 2019

Dinsdagmiddag van 13.30 Р16.00 uur in kamer 004 B&W, gemeentehuis Borne. De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf publiekelijk bekend gemaakt. Wanneer u aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden.