Agenda

Datum: 3 maart 2020
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: 205 gemeentehuis Borne

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/Post 
  3. Notulen van 10 december 2019
  4. 13.45 Stand van zaken project Bascole 
  5. 14.45 Teamleider Sociaaldomein gemeente Borne 
  6. 15.45: Beleidsmedewerker Jeugd
  7. Vanuit de achterban
  8. Rondvraag en afsluiting