Agenda

Datum: 8 december 2020
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: Via Teams

Opening

Mededelingen

Notulen van 6 oktober  2020

14.15:Ervaringen vanuit het onderwijs v.w.b. jeugd en jeugdzorg

15.00 : Stand van zaken Doen met nieuw elan en Beheersmaatregelen

Vanuit de achterban

Rondvraag

Afsluiting