Agenda

Datum: 10 december 2019
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: B&W 4 gemeentehuis Borne

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/Post
  3. Notulen
  4. Vaststellen taakverdeling en werkwijze van de adviesraad:
  5. 14.30: Structuur van het sociaal domein in Borne : Aart de Vries.
  6. Bespreekpunten:
  7. Vanuit de achterban
  8. Rondvraag en afsluiting