Agenda

Datum: 9 juli 2024
Aanvang: 13.30 uur
Gemeentehuis
: BW04

Definitieve Agenda volgt nog

13.30 uur: Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 21 mei 2024

Focus onderwerpen 2024 (update stand van zaken)

  • Inclusie
  • Bestaanszekerheid
  • Jeugdzorg
  • Ouderenbeleid

Bespreekpunten

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting