Agenda

Datum: 9 februari2021
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: Via Teams

Opening

Mededelingen

Notulen van 9 februari 2021

13.45: Informatie over ontwikkeltafels Jeugd

14.30: Kennismaken met coördinator sociaal domein Borne

15.15: Onderzoek armoedebeleid gemeente Borne

Vanuit de achterban

Rondvraag

Afsluiting