Agenda

Datum: 8 november 2022
Aanvang: 13.30 uur
Gemeentehuis
: BW04 (1e verdieping)

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 5 juli 2022

14.00 uur: Ervaringen jongerenwerk door Skilzz

15.00 uur: Wachtlijst beschermd wonen en Lokaal Preventieakkoord

Bespreekpunten

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting

Volgende vergadering is op 13 december 2022