Agenda

Datum: 22 maart 2022
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: burgerzaal gemeentehuis

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst8 februari 2022

14.00 uur: Consulent externe verwijzer/Updates vanuit sociaal domein

15.30 uur Bespreekpunten

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting

Volgende vergadering12 april 2022 begint om 13.30 uur