Agenda

Datum volgende vergadering: 9 september 2021
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: nog niet bekend

Opening

Mededelingen

Notulen

de onderwerpen voor de vergadering zijn nog niet bekend

Vanuit de achterban en Rondvraag

16.30: Afsluiting