Agenda

Datum: 6 oktober 2020
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: Via Teams (online)

Opening

Mededelingen

Notulen van 1 september  2020

13.40 – 13.55: Toelichting over ZorgNed:

14.30 – 15.00 :Toelichting over de  Wijk GGD-er :

15.00 uur: Stand van zaken programma “Doen met nieuw elan

Bespeekpunt

Vanuit de achterban

Rondvraag

Afsluiting