Agenda

Datum: 11 meil 2021
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: Via Teams

Opening

Mededelingen

Notulen

Dorpsmanager: situatie Bornse ondernemers in Corona tijd

14.00: Adviezen Programma Plan en Visie Sociaal Domein Borne

14.30: Toelichting taken Wijkracht

16.00: Vanuit de achterban en Rondvraag

16.30: Afsluiting