Agenda

Datum: 9 november 2021
Aanvang: 13.30 uur
Vergaderruimte: Spookhoes in Hertme

Opening

13.30 uur: Sociaal rechercheur (Herma Bakker)

14.15 uur: Kennismaken met Remco van Amersfoort

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 5 oktober 2021

Terugkoppelingen bijeenkomsten

14.45 uur: Regiovisie Jeugd: Riet Siegerink

Bespreekpunten

15.30 uur: Updates vanuit sociaal domein

Vanuit de achterban en Rondvraag

16.30: Afsluiting

Volgende vergadering 7 december 13.30 uur