Nieuws.

De volgende vergadering van de adviesraad is op 9 november 2021.

Op 5 oktober is van 2 leden afscheid genomen. Dat zijn Dieuwke Roesink die 4 jaar lid is geweest van de adviesraad en Gerard Scholten die 8 jaar lid is geweest. Hierbij willen we hen bedanken voor de inbreng en waardevolle bijdragen aan de adviesraad sociaal domein Borne. Ze zijn opgevolgd door Robert Kluinhaar, Rudy Tip en André Straatsma.