Jaarverslag 2022

In het jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne haar activiteiten in het jaar 2022. Welke onderwerpen zijn door de adviesraad behandeld, waar heeft zij adviezen over uitgebracht en over welke onderwerpen is overleg geweest met het college en...

Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne het jaar 2021. Welke onderwerpen zijn door de adviesraad besproken, waar zijn gevraagde of ongevraagde adviezen over uitgebracht, welk overleg er is geweest met het college en de beleidsmedewerksters van...

Jaarverslag 2020.

In het jaarverslag over 2020 van de adviesraad sociaal domein Borne wordt samengevat welke onderwerpen er in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen en welke adviezen aan het college van B&W zijn uitgebracht. Tijdens de vergaderingen zijn onder andere ervaringen...

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag 2019 van de adviesraad sociaal domein Borne wordt samengevat welke onderwerpen er in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen en welke adviezen aan het college van B&W zijn uitgebracht.Tijdens de vergaderingen zijn onder andere ervaringen...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 geeft een overzicht van onderwerpen die de adviesraad Sociaal Domein Borne tijdens haar vergaderingen behandeld heeft. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer ervaringen van betrokkenen met de uitvoering van beleid aan bod. Aan de orde kwamen:...

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 geeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een overzicht van de verschillende onderwerpen die tijdens haar vergaderingen aan bod zijn geweest. Aan bod kwamen: de missie en visie van Wijkracht Borne de toegankelijkheid van het centrum communicatie...