In dit jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne het jaar 2021.

Welke onderwerpen zijn door de adviesraad besproken, waar zijn gevraagde of ongevraagde adviezen over uitgebracht, welk overleg er is geweest met het college en de beleidsmedewerksters van de gemeente bij het opstellen van nieuw of gewijzigd beleid. Ook in dit jaarverslag een evaluatie van de contacten met de achterban en de professionals in het sociaal domein.