Jaarverslag 2019

In het jaarverslag 2019 van de adviesraad sociaal domein Borne wordt samengevat welke onderwerpen er in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen en welke adviezen aan het college van B&W zijn uitgebracht.Tijdens de vergaderingen zijn onder andere ervaringen...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 geeft een overzicht van onderwerpen die de adviesraad Sociaal Domein Borne tijdens haar vergaderingen behandeld heeft. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer ervaringen van betrokkenen met de uitvoering van beleid aan bod. Aan de orde kwamen:...

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Borne

Vanwege regulier aftreden van een aantal leden zijn wij op zoek naar: 3 nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Borne M/V Specifiek wordt gezocht naar leden met affiniteit- en of ervaring met de doelgroep jeugd, en kennis over de Participatiewet. Een...

Abonnementstarief Wmo

De eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 17,50 in 2019. Dit is een vast bedrag voor iedereen en u betaalt dit per 4 weken. Deze maatregel is bedoeld om stapeling aan zorgkosten aan te pakken. Mensen met een beperking of...

Uitnodiging voor mantelzorgers uit Borne

Op zaterdag 17 november zijn alle mantelzorgers uit Borne uitgenodigd voor een heerlijke lunch. Deze wordt opgefleurd door een muzikaal optreden van Double 2. De activiteit is bedoeld voor de mantelzorgers uit Borne, niet voor degene voor wie u zorgt. U bent welkom...

Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo

Week van de Dementie, 17 – 25 september 2018 Eén op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ziekte van de hersenen, waarbij de zieke steeds meer moeite krijgt om zelfstandig te functioneren en steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Met...