Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 geeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een overzicht van de verschillende onderwerpen die tijdens haar vergaderingen aan bod zijn geweest. Aan bod kwamen: de missie en visie van Wijkracht Borne de toegankelijkheid van het centrum communicatie...

De wetten zorg en ondersteuning goed uitgelegd

De wetten zorg en ondersteuning worden eenvoudig en goed uitgelegd in de brochure “De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015. De brochure geeft informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de...

Feestelijke opening Beweeg Trefpunt 8 maart 2018

Donderdagochtend 8 maart vindt om 14.00 uur de feestelijke opening van het Beweeg Trefpunt plaats. Aanmelden is niet nodig, Vanaf maart 2018 is er gratis ondersteuning voor de mantelzorger en zijn of haar naaste om mee te doen aan een beweegactiviteit. Het is ook...

Beweeg Trefpunt

Beweeg Trefpunt voor mantelzorgers en hun zorgvrager Sporten en bewegen is leuk en ontspannend. Maar … ik heb helemaal geen tijd om te sporten, denkt u misschien, omdat uw vrije tijd schaars is. U hebt het druk met zorgen dat alles zo goed mogelijk loopt en dat lukt...

Jaarverslag 2016

Het samengaan van de Wmo-raad met het WWB-platform Borne is voorbereid. In de loop van 2016 zijn beide adviesraden samen gaan vergaderen. In 2016 zijn de. volgende onderwerpen  besproken: Privacy en protocol (mw. E. Diepenmaat) Huishoudelijke ondersteuning;...

Jaarverslag 2015

Een aantal leden van de Wmo-raad is afgetreden vanwege het beëindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de...