Jaarverslag 2015

Een aantal leden van de Wmo-raad is afgetreden vanwege het beƫindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de...

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen,...

Jaarverslag 2013

In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad Borne. Ook is in 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende...

Jaarverslag 2012

Uitgebrachte adviezen in 2012: Gevraagd advies ( 27-1-2012) n.a.v. een ingekomen email van een Wmo-gebruiker over de verstrekking van scootmobielen door de gemeente. Ongevraagd advies ( 14-3-2012) aangaande de vernieuwde Verordening Cliƫntenparticipatie Wet...

Jaarverslag 2011

Op 26 mei 2011 vond de traditionele achterbanraadpleging van het WMO-Platform Borne plaats. Met dit jaar het thema: “Het Neje Noaberschap”. De lezing “het Neje Noaberschap” van prof. dr. Anne van der Meiden was kritisch en humoristisch. Er is...