In het jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne haar activiteiten in het jaar 2022. Welke onderwerpen zijn door de adviesraad behandeld, waar heeft zij adviezen over uitgebracht en over welke onderwerpen is overleg geweest met het college en beleidsmedewerkers bij het opstellen van nieuw of gewijzigd beleid in het sociaal domein. In het jaarverslag ook een evaluatie van de contacten met vertegenwoordigers van de inwoners van Borne (onze achterban) en professionals werkzaam in het sociaal domein in Borne.