Leden Adviesraad

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers; wij zijn betrokken bij de Bornse samenleving. Er is veel in verandering in de (jeugd)zorg en rond werk en inkomen. Wij denken mee en laten onze stem horen. Wij hebben contact met verschillende groepen zoals jeugd, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De leden van de adviesraad Sociaal Domein Borne zijn:

  • Bert Bouwman
  • Jieles van Daalen (secretaris)
  • Esther van den Nieuwboer
  • Gerard Nordkamp
  • Dieuwke Roesink
  • Gerard Scholten
  • Henk Veurman (2e secretaris)
  • Maria Schmitz – Wickermann (voorzitter)

Wanneer u ervaringen wilt doorgeven over de Wmo, Jeugdwet of de Participatiewet, dan kunt u contact met ons opnemen want wij horen graag van u.

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.