De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Borne.

.De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers; die betrokken zijn bij de Bornse samenleving. Er is veel in beweging in het Sociaal Domein van Borne. Zo zijn er transities in de Wmo en Jeugdhulp en ook rond werk en inkomen en schuldhulpverlening zijn er veranderingen. De leden van de adviesraad sociaal domein Borne worden door beleidsmedewerkers reeds bij het vaststellen van nieuw beleid om advies gevraagd. Wij denken mee en geven advies en vertegenwoordigen daarmee de inwoners van Borne. Wij hebben contact met verschillende doelgroepen in de gemeente zoals jeugd, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast onderhouden we actief contacten met organisaties en partners van het Bornse sociaal domein. Daarom nodigen wij vertegenwoordigers van die organisaties in het het sociaal domein en gebruikers van Wmo, Jeugdzorg en Participatie uit om van hen te horen welke behoeften er bestaan bij de gebruikers van het sociaal domein om daarmee het college van B&W te kunnen adviseren bij het vaststellen van nieuw beleid.

De leden van de adviesraad Sociaal Domein Borne zijn:

  • Robert Kluinhaar (voorzitter)
  • Gerard Nordkamp
  • Jette Rol
  • Marianne Stevelink
  • AndrĂ© Straatsma
  • Rudy Tip
  • Henk Veurman (secretaris)
  • Maria Schmitz Wickermann
  • Jeffrey Brangert