Adviesraad Sociaal Domein Borne 2018

Adviesraad Sociaal Domein Borne 2018

 

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers; wij zijn betrokken bij de Bornse samenleving. Er is veel in verandering in de (jeugd)zorg en rond werk en inkomen. Wij denken mee en laten onze stem horen. Wij hebben contact met verschillende groepen zoals jeugd, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De leden van de adviesraad Sociaal Domein Borne zijn:

  • Karin van Dam – de Meij (plv. secretaris)
  • Jieles van Daalen (secretaris)
  • Frank Goossens (ontbreekt op de foto)
  • Henk de Jong (plv. voorzitter)
  • Esther van den Nieuwboer
  • Hetty van Oosten – Damman (voorzitter)
  • Dieuwke Roesink
  • Gerard Scholten
  • Maria Schmitz – Wickermann
  • Ben Ten Voorde

Wanneer u ervaringen wilt doorgeven over de Wmo, Jeugdwet of de Participatiewet, dan kunt u contact met ons opnemen want wij horen graag van u.

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.