Leden Adviesraad

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers; die betrokken zijn bij de Bornse samenleving. Er is veel in beweging in het Sociaal Domein van Borne. Zo zijn er transities in de Wmo en Jeugdhulp en ook rond werk en inkomen en schuldhulpverlening zijn er veranderingen. De leden van de adviesraad sociaal domein Borne worden door de beleidsmedewerkers reeds bij het vaststellen van nieuw beleid om advies gevraagd. Wij denken mee en geven advies en vertegenwoordigen daarmee de inwoners van Borne. Wij hebben contact met verschillende doelgroepen in de gemeente zoals jeugd, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast onderhouden actief contacten met organisaties in het voorveld van het Bornse sociaal domein. Wij nodigen vertegenwoordigers van die organisaties in het voorveld uit om van hen te horen welke behoeften er bestaan bij de gebruikers van het sociaal domein om daarmee het college van B&W te kunnen adviseren bij het vaststellen van nieuw beleid.

De leden van de adviesraad Sociaal Domein Borne zijn:

  • Bert Bouwman
  • Jieles van Daalen (secretaris)
  • Esther van den Nieuwboer
  • Gerard Nordkamp
  • Dieuwke Roesink
  • Gerard Scholten
  • Henk Veurman (2e secretaris)
  • Maria Schmitz – Wickermann (voorzitter)

Op korte termijn moeten er 3 vacatures worden ingevuld doordat aftreden van leden. Een sollicitatieprocedure voor deze vacatures is in voorbereiding en zal begin juni starten.

Wanneer u ervaringen wilt doorgeven over de Wmo, Jeugdwet of de Participatiewet, dan kunt u contact met ons opnemen want wij horen graag van u.

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.