De adviesraad heeft de concept, versie 6.1 van het Plan van aanpak energiearmoede: “Het benutten van energiekansen” ontvangen en beoordeeld en hier een advies over uitgebracht.

De adviesraad is positief over het plan van aanpak en is blij dat de gemeente Borne de inwoners van die behoren tot de categorie ‘energie-armoede’ gaat ondersteunen bij het duurzaam verminderen van de energiekosten. Met betrekking tot het plan van aanpak zijn in gesprekken met de beleidsmedewerker aandachtspunten besproken en er vragen gesteld die in het gesprek zijn beantwoord.  In dit advies zijn alleen aanvullende aandachtspunten opgenomen.