n de vergadering van de adviesraad sociaal domein in november 2021 is vastgesteld dat voor
ouders in Borne die een bijstandsuitkering hebben of een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau
kosten kunnen ontstaan voor de kinderopvang die niet worden gedekt door de rijksbijdrage en de
aanvulling door de gemeente Borne. Daarom heeft de adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht aan het college van Borne om een financiƫle oplossing te vinden voor de ouders die hiermee te maken hebben of te maken krijgen.