De adviesraad sociaal domein heeft de beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022 (22int07633) ontvangen in november 2022 met het verzoek hiervan kennis te nemen.

De adviesraad heeft besloten geen formeel  advies over de beleidsregels uit te brengen. wel heeft de adviesraad enkele opmerkingen en aanbevelingen bij de beleidsmedewerker onder de aandacht gebracht.