De adviesraad sociaal domein heeft zich laten informeren over taken, werkzaamheden en bevindingen van de sociaal rechercheur/toezichthouder WMO voor 8 Twentse gemeenten, waaronder ook de gemeente Borne. In die presentatie constateert de sociaal rechercheur dat in het algemeen en dus niet alleen of specifiek voor de gemeente Borne bij de uitvoering van de taken en werkzaamheden er verbeterpunten zijn. waar aandacht voor nodig is.

Daarom heeft de adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht.