De adviesraad sociaal domein Borne heeft de tussentijdse rapportage met betrekking tot bestaanszekerheid ontvangen en het bijbehorende bestuurlijke memo (23int00710). De adviesraad is van mening dat de tussentijdse rapportage een goed inzicht en overzicht geeft in het aanvullend beleid om het bestaande aanbod voor inwoners die in financiƫle problemen dreigen te komen, te versterken. Met dit advies wil de adviesraad enkele aanbevelingen onder de aandacht brengen van de beleidsmedewerker en het college.