De eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 17,50 in 2019. Dit is een vast bedrag voor iedereen en u betaalt dit per 4 weken.

Deze maatregel is bedoeld om stapeling aan zorgkosten aan te pakken. Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten en een opeenstapeling van eigen bijdragen. Dit kwam door toegenomen kosten en doordat tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.