De wetten zorg en ondersteuning worden eenvoudig en goed uitgelegd in de brochure “De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015. De brochure geeft informatie over

  • de Wet langdurige zorg (Wlz),
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de Jeugdwet en
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. In de brochure staat per wet aangegeven welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie is te bereiken.

Stappenplan

De brochure geeft met een stappenplan uitleg over hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van eigen bijdragen. De brochure is ontwikkeld door de coalitie Samen sterk voor kwaliteit; dat is een samenwerking van onder meer Ieder(in) en het ministerie van VWS.

De link naar de brochure vind je hier.