Het jaarverslag 2018 geeft een overzicht van onderwerpen die de adviesraad Sociaal Domein Borne tijdens haar vergaderingen behandeld heeft.

Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer ervaringen van betrokkenen met de uitvoering van beleid aan bod. Aan de orde kwamen:

  • Beschermd wonen en PGB
  • POOT, vrijwilligers die mensen met geldproblemen ondersteunen
  • Ervaringsverhaal pleegzorg
  • Ervaringen wijkcoƶrdinator
  • Sociaal Vitaal
  • Welbions
  • Schuldhulpverlening/minima beleid

In 2018 zijn 6 adviezen uitgebracht, 5 gevraagd en 1 ongevraagd. Het ongevraagde advies ging over ondersteuning bij geldproblemen. De volledige adviezen zijn te vinden op deze website.

Voor 2019 is een aantal aandachtspunten benoemd, namelijk Communicatie, Vervoer, Mantelzorg en jeugdmantelzorg, onze rol als kritische partner ontwikkelen, voorbereiding beschermd wonen, de Wet verplichte ggz en Participatie en statushouders.

Download jaarverslag 2018