Omdat eerder uitgebrachte adviezen die zijn gegeven bij de evaluatie van het Beleidsplan Schuldhulpverlening Borne 2016-2020 in het Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Borne 2022-2025 zijn verwerkt worden in dit advies alleen aanvullende adviezen gegeven. omdat die het sociaal domein kunnen verbeteren.