Een aantal leden van de Wmo-raad is afgetreden vanwege het beëindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen.

De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de vergaderingen regulier contact met ambtenaren. De heer A. de Vries en / of de dames M. Dekker, M. Gras, R. Siegerink en K. van Dam, beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn en Educatie van de gemeente Borne, hebben tijdens onze vergaderingen een toelichting gegeven over de voortgang van de invoering van de veranderingen en de stand van zaken rond de Wmo in Borne. Deze toelichtingen leiden tot discussie waarin informeel adviezen gegeven kunnen worden.

Adviezen

  • Uitgebracht gevraagd advies d.d. 21-04-2015 over Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015, Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning
  • Uitgebracht gevraagd advies d.d. 21-09-2015 over de Vervoersvisie Regio Twente

Het volledige jaarverslag 2015: download jaarverslag 2015