Het samengaan van de Wmo-raad met het WWB-platform Borne is voorbereid. In de loop van 2016 zijn beide adviesraden samen gaan vergaderen.

In 2016 zijn de. volgende onderwerpen  besproken:

  • Privacy en protocol (mw. E. Diepenmaat)
  • Huishoudelijke ondersteuning; aandachtspunten naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak (mw. K. van Dam)
  • Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (mw. R. Siegerink)
  • Schuldhulpverlening (mw. M. Hanrath)
  • Monitor Menselijke Maat (mw. Gras)

Voor het volledige jaarverslag: download jaarverslag 2016