Bestaanszekerheid gemeente Borne (tussentijdse rapportage maart 2023)

De adviesraad sociaal domein Borne heeft de tussentijdse rapportage met betrekking tot bestaanszekerheid ontvangen en het bijbehorende bestuurlijke memo (23int00710). De adviesraad is van mening dat de tussentijdse rapportage een goed inzicht en overzicht geeft in het...

Plan van aanpak energiearmoede: Benutten van energiekansen

De adviesraad heeft de concept, versie 6.1 van het Plan van aanpak energiearmoede: “Het benutten van energiekansen” ontvangen en beoordeeld en hier een advies over uitgebracht. De adviesraad is positief over het plan van aanpak en is blij dat de gemeente Borne de...

Beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022

De adviesraad sociaal domein heeft de beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022 (22int07633) ontvangen in november 2022 met het verzoek hiervan kennis te nemen. De adviesraad heeft besloten geen formeel  advies over de beleidsregels uit te brengen. wel heeft de...

Extra publiciteit energietoeslag

Met dit informeel ongevraagde advies heeft de adviesraad aandacht gevraagd om er voor te zorgen dat inwoners van Borne die gebruik kunnen maken van de energietoeslag bereikt worden en niet alleen de inwoners die in beeld zijn bij de gemeente....

Actualisering verordening Wmo Borne 2022

In juli 2022 heeft de adviesraad sociaal domein Borne van de beleidsmedewerker een concept ontvangen van de geactualiseerde verordening maatschappelijke ondersteuning Borne. De adviesraad heeft in een brief gereageerd naar de beleidsmedewerker. Er is geen formeel...

Adviezen

Plan van aanpak energiearmoede: Benutten van energiekansen

De adviesraad heeft de concept, versie 6.1 van het Plan van aanpak energiearmoede: “Het benutten van energiekansen” ontvangen en beoordeeld en hier een advies over uitgebracht. De adviesraad is positief over het plan van aanpak en is blij dat de gemeente Borne de...

Lees meer

Beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022

De adviesraad sociaal domein heeft de beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022 (22int07633) ontvangen in november 2022 met het verzoek hiervan kennis te nemen. De adviesraad heeft besloten geen formeel  advies over de beleidsregels uit te brengen. wel heeft de...

Lees meer

Extra publiciteit energietoeslag

Met dit informeel ongevraagde advies heeft de adviesraad aandacht gevraagd om er voor te zorgen dat inwoners van Borne die gebruik kunnen maken van de energietoeslag bereikt worden en niet alleen de inwoners die in beeld zijn bij de gemeente....

Lees meer

Actualisering verordening Wmo Borne 2022

In juli 2022 heeft de adviesraad sociaal domein Borne van de beleidsmedewerker een concept ontvangen van de geactualiseerde verordening maatschappelijke ondersteuning Borne. De adviesraad heeft in een brief gereageerd naar de beleidsmedewerker. Er is geen formeel...

Lees meer

Algemene voorziening was- en strijkservice

In juni 2022 is het voorstel voor de algemene voorziening Was-en Strijkservice die de gemeente Borne wil gaan invoeren en aanbieden aan alle inwoners met de beleidsmedewerker besproken. Naar aanleiding van dat gesprek heeft de adviesraad een aantal aanbevelingen...

Lees meer

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne haar activiteiten in het jaar 2022. Welke onderwerpen zijn door de adviesraad behandeld, waar heeft zij adviezen over uitgebracht en over welke onderwerpen is overleg geweest met het college en...

Lees meer

Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne het jaar 2021. Welke onderwerpen zijn door de adviesraad besproken, waar zijn gevraagde of ongevraagde adviezen over uitgebracht, welk overleg er is geweest met het college en de beleidsmedewerksters van...

Lees meer

Jaarverslag 2020.

In het jaarverslag over 2020 van de adviesraad sociaal domein Borne wordt samengevat welke onderwerpen er in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen en welke adviezen aan het college van B&W zijn uitgebracht. Tijdens de vergaderingen zijn onder andere ervaringen...

Lees meer