Advies oktober 2019 afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz

De adviesraad heeft begrip voor de zogenoemde technische wijzigingen voor de harmonisatie van het uitvoeringsbeleid van de drie gemeenten, Borne, Hengelo en Haaksbergen. Naast de technische wijzigingen is de gehele verordening ter advies aan de adviesraad aangeboden....

Advies september 2019: Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Eind september 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een gevraagd advies gegeven over het voorstel Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er is een eerder advies van oktober 2018 over de notitie Decentralisatie Beschermd wonen en...

Maart 2019 Ongevraagd advies Mantelzorgondersteuning

Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal...

November 2018 advies betreffende aanbesteding Gestructureerd vervoer Borne

De adviesraad onderschrijft de projectdoelstellingen voor de aanbesteding van het gestructureerd vervoer als onderdeel van het Vervoer voor iedereen in de gemeente Borne en is van mening dat het een effectieve vervanging van Regiotaxi kan worden. In haar advies heeft...

Oktober 2018 Advies Verordening Jeugd en Wmo

Eind oktober heeft de adviesraad in haar vergadering de verordening met de betrokken medewerkers van de gemeente Borne besproken. De opmerkingen en vragen zijn in detail in de notulen van de vergadering beschreven. Het doel van deze bespreking is de verordening te...

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen,...

Lees meer

Jaarverslag 2013

In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad Borne. Ook is in 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende...

Lees meer

Jaarverslag 2012

Uitgebrachte adviezen in 2012: Gevraagd advies ( 27-1-2012) n.a.v. een ingekomen email van een Wmo-gebruiker over de verstrekking van scootmobielen door de gemeente. Ongevraagd advies ( 14-3-2012) aangaande de vernieuwde Verordening Cliƫntenparticipatie Wet...

Lees meer