In het programmaplan Sociaal Domein is de transitie vastgelegde van het sociaal domein in Borne en geeft antwoord op de vraag “hoe houden we de zorg en hulpverlening voor onze inwoners goed, maar ook betaalbaar?” Bij het opstellen van dit programmaplan is de adviesraad uitvoerig betrokken geweest en heeft bij het opstellen van het plan kunnen meedenken en adviezen kunnen geven. Het is een goed opgezet en uitdagend plan met heldere keuzes en doelen. De adviesraad vindt het belangrijk dat er met dit plan een basis wordt gecreëerd voor een nieuwe manier van werken en duidelijkheid brengt voor iedereen in het sociaal domein in Borne.

In dit advies zijn door de adviesraad aanvullende adviezen gegeven en heeft ze haar zorgen gedeeld met het college over de haalbaarheid van de doelstellingen binnen de daarvoor beschikbare tijd 2021-2022.