Dit advies is een aanvulling op de adviezen die door de adviesraad sociaal domein eerder zijn gegeven in gesprekken met beleidsmedewerkers en de wethouder. In het advies wordt o.a. de nadruk gelegd op het belang dat de gemeente Borne zorgt dat mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund en gewaardeerd. Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een essentieel onderdeel van de visie en missie van de gemeente Borne die. Ook wordt geadviseerd om aandacht te geven aan laaggeletterdheid in de gemeente Borne.