De adviesraad heeft de evaluatie van het beleidsplan schuldhulpverlening in detail besproken met de de betrokken medewerkers en de conclusie van de adviesraad is dat het een uitvoerig en gedegen beschrijving is van wat er in Borne gebeurt op het gebied van schuldhulpverlening.  De aanbevelingen in het rapport zijn waardevolle aandachtspunten voor een nieuw vast te stellen Beleidsplan Schuldhulpverlening. De adviesraad wil met haar advies een bijdrage leveren voor het opstellen voor een beleidsplan voor de komende jaren.