Op verzoek van de beleidsmedewerker heeft de adviesraad sociaal domein dit advies uitgebracht. De adviesraad is intensief betrokken geweest bij het opstellen van een concept beleidsplan. De door de adviesraad gemaakte opmerkingen tijdens de evaluatie van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 zijn in dit beleidsplan verwerkt. Dit advies zijn aanvullende adviezen.