Het Wmo-platform adviseert de gemeente om ouderen in Borne zo spoedig mogelijk te informeren over hoe de huishoudelijke hulp, de begeleiding en de persoonlijke verzorging in 2014 en 2015 geregeld gaan worden.

Het betreft met name de overgangsperiode waarover onduidelijkheid bestaat.

Download reactie gemeente op advies informeren ouderen(bonden)