De adviesraad sociaal domein Borne heeft dit voorjaar gesprekken gevoerd met vrijwilligers van POOT. Deze vrijwilligers ondersteunen inwoners met geldproblemen bij het onder controle brengen en houden van die geldproblemen.

Naast positieve resultaten van deze ondersteuning vraagt de adviesraad aandacht voor verbeteringen op een aantal vlakken. Aandachtspunten zijn onder meer:

  • het voorkomen van geldproblemen;
  • de bereikbaarheid van en de communicatie met medewerkers van de afdeling sociale zaken en Stadsbank.

De adviesraad heeft besloten een ongevraagd advies uit te brengen met als doel geldproblemen bij inwoners van Borne te voorkomen en als dat niet mogelijk is te beheersen en op te lossen.

De adviesraad vraagt meer aandacht voor preventie, een laagdrempelig loket, maandelijks terugkerende informatie via verschillende media en voor de individuele situatie.

Het volledige advies is te downloaden via de link naar Ongevraagd advies ondersteuning bij geldproblemen.

Download de reactie van de gemeente op het ongevraagde advies.