Begin oktober 2018 heeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een gevraagd advies gegeven over de notitie “Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang”, Visie 2018 – 2022.

Uitgangspunt van deze notitie is het doel dat mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. De adviesraad is het met deze ambitie eens.

De adviesraad heeft een aantal vragen en opmerkingen. Deze betreffen onder andere:

  • Aandacht voor de draagkracht in de thuissituatie bij kinderen en jongeren
  • Aandacht voor (deel) Pgb
  • Belang van de lokale woonvisie en randvoorwaarden in de directe leefomgeving
  • Keuze kwaliteitsstandaard

Het advies kunt u downloaden: Advies Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, visie 2018 – 2022.

De reactie van de gemeente: Reactie van de gemeente Borne op het advies op de visie decentralisatie beschermd wonen.