Eind oktober heeft de adviesraad in haar vergadering de verordening met de betrokken medewerkers van de gemeente Borne besproken. De opmerkingen en vragen zijn in detail in de notulen van de vergadering beschreven. Het doel van deze bespreking is de verordening te verbeteren en de medewerkers van de gemeente hebben toegezegd aanpassingen waar nodig door te voeren.

Daarbij wil de adviesraad een aantal punten benadrukken, waaronder

  • aandacht voor het zo snel mogelijk doorlopen van het proces van melding tot beslissing
  • uitwerking van preventie naar verschillende preventieniveaus

In 2019 wil de adviesraad op casuïstiek niveau met de consulenten spreken om een beeld te krijgen bij de uitvoering.

U kunt het advies downloaden: 2018 Advies verordening Jeugd en Wmo.