De adviesraad sociaal domein Borne is vanaf het begin meegenomen in het opstellen van de verordening Wmo 2021 en heeft daarbij haar adviezen reeds in het concept kunnen inbrengen. Dat is door de adviesraad als zeer waardevol ervaren en het is in lijn met de visie van de adviesraad dat ze in een zo vroeg mogelijk stadium kan meedenken bij het vaststellen van beleid voor het sociaal domein in Borne. Door de adviesraad worden de overwegingen zoals die zijn vastgelegd in artikel 149 van de gemeentewet en die het uitgangspunt zijn geweest voor dit concept, onderschreven. De verordening is inlijn gebracht met het beleid m.b.t. Wmo.