De adviesraad sociaal domein Borne heeft meegewerkt bij het opstellen van het concept van de beleidsregels jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen kunnen inbrengen. Adviezen die door de adviesraad tijdens het opstellen zijn ingebracht vormen geen onderdeel van dit advies. In dit advies gaat het om aanvullende adviezen en aandachtspunten die de adviesraad van belang acht om rekening mee te houden bij de introductie en uitvoering van de beleidsregels jeugdhulp gemeente Borne . .De adviesraad onderschrijft het belang dat in de beleidsregels in ruime mate aandacht wordt geschonken aan voorwaarden en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het persoonsgebonden budget (pgb).