De adviesraad sociaal domein Borne heeft het resultaat van de armoedemonitor 2019-2020 en enquête gemeente Borne in haar vergadering besproken en besloten om dit ongevraagd advies uit te brengen.

De adviesraad is verbaasd over het minimale gebruik van het Sociaal fonds volwassenen en de Bijzondere bijstand en ook de Individuele inkomenstoeslag. Verbaasd is de adviesraad over het minimale gebruik van het Sociaal fonds volwassenen en de Bijzondere bijstand en ook de Individuele inkomenstoeslag.