Op 26 mei 2011 vond de traditionele achterbanraadpleging van het WMO-Platform Borne plaats. Met dit jaar het thema: “Het Neje Noaberschap”.

De lezing “het Neje Noaberschap” van prof. dr. Anne van der Meiden was kritisch en humoristisch. Er is bij de ouderen sprake van een bepaalde mate van angst voor het veranderen van normen en waarden, ook wel genoemd “de nieuwe hufterigheid”. Maar al die maatschappelijke veranderingen gaan in golven en zijn van alle tijd. Respect voor de medemens en omzien naar elkaar waren vroeger ook de thema’s. Volgens Van der Meiden zou het mooi zijn dat: “Die Wmo zichzelf zal gaan opheffen. Dat zou het ultieme doel moeten zijn. We moeten terug naar eigen verantwoording”!

Daarnaast zijn verschillende adviezen, gevraagd en ongevraagd uitgegeven.

Voor het volledige jaarverslag: download jaarverslag 2011 Wmo platform