Uitgebrachte adviezen in 2012:

Gevraagd advies ( 27-1-2012) n.a.v. een ingekomen email van een Wmo-gebruiker over de verstrekking van scootmobielen door de gemeente.

Ongevraagd advies ( 14-3-2012) aangaande de vernieuwde Verordening Cliƫntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning.

Gevraagd advies (17-4-2012) met betrekking tot de concept Visie- en keuzenota Maatschappelijke Ondersteuning in Twente.

Jaarverslag 2012: download WMO jaarverslag 2012