De gemeente Borne heeft een verzoek gedaan om advies betreffende de documenten:

  • Beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015
  • Beleidsplan Jeugdhulp 2015 en de bijbehorende Verordening jeugdhulp gemeente Borne 2015

Begin oktober heeft de Wmo-raad Borne deze documenten besproken en een advies uitgebracht. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Keuzemogelijkheden voor en invloed van burgers
  • Transitie cliëntondersteuning vanuit MEE
  • Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
  • Cliëntondersteuning en lokaal toegangspunt

Download advies beleidsplannen Wmo en Jeugd

Download reactie van de gemeente