Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding.

Er zijn informele adviezen gegeven over het cultuurbeleid en over de afschaffing van de Wet tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten, de WTCG en de Compensatie Eigen Risico(CER).

Adviezen zijn uitgebracht over het Visie document Wmo dienstverlening Borne: de geur van koffie en over Beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015, het Beleidsplan Jeugdhulp 2015 en de bijbehorende Verordening jeugdhulp.

De Wmo-raad vindt met name twee punten lokaal van belang:

  1. de cliëntondersteuning en
  2. het lokale toegangspunt.

De Wmo-raad Borne adviseert over deze aandachtspunten als volgt:
Ad. 1: keuzevrijheid van de cliënt bij zijn keuze voor een cliëntondersteuner;
Ad. 2: het Kulturhus als lokaal toegangspunt gemeente Borne 2015 .

Het volledige jaarverslag 2014: download jaarverslag 2014