In september 2015 heeft de Wmo-raad advies gegeven over de Vervoersvisie Regio Twente.

Een van de punten betreft de doelstelling en deze is ‘het vervoer beter en goedkoper te organiseren’. Wij gaan er van uit dat er een bepaalde minimum kwaliteit als maatstaf dient en dat goedkoper in tegenstrijd kan komen met beter. Kwaliteit is voor ons leidend.

Voor meer informatie kunt u het advies downloaden.