Steeds meer informatie gebeurt tegenwoordig digitaal. Ook de informatie over de toepassing van de Wmo gebeurt voornamelijk via de site van de gemeente Borne. Omdat niet iedereen toegang heeft tot digitale informatie, heeft de Wmo-raad Borne in maart 2016  een ongevraagd advies uitgebracht over communicatie.

Zij adviseert om informatie over de ontwikkelingen in de Wmo en specifiek over de mogelijkheid tot cliëntondersteuning in een repeterende vorm in de Bornse Courant en andere lokale media te verschaffen.

Het advies kunt u downloaden: Communicatie over de Wmo Borne