In de vergadering van 19 september 2017 is de Transformatie-agenda Gemeente Borne ‘Handreiking tot voortdurende ontwikkeling’ besproken en wij hebben een advies opgesteld. Wij vinden het positief dat er een visie over de cultuurverandering van de transformatie is ontwikkeld en wij zijn heel benieuwd naar de verdere uitwerking van deze agenda.

Een paar punten uit ons advies:

  • Het betrekken van de inwoners als partner van de gemeente vinden wij van essentieel belang en dat zien wij niet terug in de ontwikkelthema’s en acties.
  • De nadruk op het verlagen van de kosten is te prominent aanwezig. Het zou positief zijn wanneer het duidelijk is wat inwoners aan het plan hebben oftewel: Wat levert het inwoners op?
  • Wij vinden het belangrijk dat duidelijk in kaart wordt gebracht wat er allemaal is aan bestaande voorzieningen in Borne en de regio Twente en dat deze informatie beschikbaar is voor inwoners. De adviesraad is van mening dat er veel voorzieningen zijn en dat het niet altijd bekend is welke dat zijn en voor wie deze bedoeld zijn.

Het volledige advies is te downloaden: Advies Transformatieagenda.

De reactie van de gemeente vindt u hier.