De adviesraad heeft begrip voor de zogenoemde technische wijzigingen voor de harmonisatie van het uitvoeringsbeleid van de drie gemeenten, Borne, Hengelo en Haaksbergen.

Naast de technische wijzigingen is de gehele verordening ter advies aan de adviesraad aangeboden. Het advies gaat niet alleen over de technische wijzigingen, maar over de gehele verordening.

U kunt het advies downloaden: advies afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Borne 2019.