De adviesraad sociaal domein Borne heeft bij het opstellen van de “Nadere regels en beleidsregels” voor Wmo adviezen kunnen inbrengen zodat deze konden worden verwerkt in het concept. Die eerder ingebrachte adviezen vormen geen onderdeel van dit advies. In dit advies gaat het om aanvullende adviezen en aandachtspunten die de adviesraad van belang acht om rekening mee te houden bij de introductie en uitvoering van de gewijzigde “Nadere regels en beleidsregels maatschappelijk ondersteuning Borne 2021”.