De Adviesraad Sociaal Domein Borne heeft een voorstel ontvangen voor het Twents model voor jeugdhulp en Wmo-2015. In de vergadering van 12 december 2017 heeft de adviesraad het voorstel besproken en begin januari 2018  is een advies opgesteld.

Het uitgangspunt van het model is dat de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal staat. De adviesraad onderschrijft dit van harte. Voor het waarborgen van de kwaliteit is volgens de adviesraad aandacht nodig voor:

  • het vaststellen van een ondersteuningsbehoefte,
  • het te bereiken resultaat en
  • de uitvoering door de aanbieder.

Belangrijk vindt de adviesraad ook dat het resultaat eenduidig gedefinieerd wordt en niet voor verschillende interpretaties vatbaar is. De adviesraad heeft een aantal adviezen geformuleerd. Een van de adviezen is om middelen vrij te maken voor een valide  kwaliteitsinstrument waarmee de aanbieders vooraf getoetst kunnen worden op bevoegd- en bekwaamheden.

Het volledige advies is te downloaden: 2018 Advies Twents model jeugdhulp en Wmo-2015

Tijdens onze vergaderingen zijn wij in 2018 regelmatig bijgepraat door beleidsambtenaren over de reactie van het college en de voortgang van de inkoop. In februari 2019 hebben wij een schriftelije reactie op dit advies ontvangen. Deze reactie is hier te downloaden.