Als eerste wil de adviesraad aangeven dat ze het jammer vindt dat ze in een laat stadium betrokken is geraakt bij de woonvisie omdat ze graag in een eerdere fase de mogelijkheid van inbreng had gehad.

Het is een voorlopig advies, omdat er een aanvullend onderzoek plaats vindt met betrekking tot deze woonvisie die gedateerd is op juli 2017.

De adviesraad brengt in afwachting van het resultaat van het onderzoek een aantal adviezen alvast onder de aandacht. Ten eerste:

  1. De adviesraad mist een duidelijke cijfermatige onderbouwing van de aannames die worden gedaan in de woonvisie.

Het volledige advies is te downloaden op advies woonvisie Borne 2017-2027 

Lees hier de reactie van de gemeente Borne op het woonadvies.