Advies beleidsregels jeugdhulp gemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne heeft meegewerkt bij het opstellen van het concept van de beleidsregels jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen kunnen inbrengen. Adviezen die door de adviesraad tijdens het opstellen zijn ingebracht vormen geen onderdeel van dit...

Advies beleidsregels Wmo Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne heeft bij het opstellen van de “Nadere regels en beleidsregels” voor Wmo adviezen kunnen inbrengen zodat deze konden worden verwerkt in het concept. Die eerder ingebrachte adviezen vormen geen onderdeel van dit advies. In dit advies...

Ongevraagd advies beheersmaatregelen sociaal domein Borne.

In haar vergadering en na gesprekken met partijen in de gemeente Borne die direct betrokken zijn bij het sociaal domein heeft de adviesraad besloten om een ongevraagd advies uit te brengen over de beheersmaatregelen sociaal domein Borne. In de notitie...

Advies verordening Jeugdhulpgemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is evenals bij de verordening Wmo 2021 vanaf het begin meegenomen bij het opstellen van de verordening Jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen in het concept kunnen inbrengen. Door de adviesraad worden de overwegingen zoals die zijn...

Advies verordening Wmo gemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is vanaf het begin meegenomen in het opstellen van de verordening Wmo 2021 en heeft daarbij haar adviezen reeds in het concept kunnen inbrengen. Dat is door de adviesraad als zeer waardevol ervaren en het is in lijn met de visie van...