Abonnementstarief Wmo

De eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 17,50 in 2019. Dit is een vast bedrag voor iedereen en u betaalt dit per 4 weken. Deze maatregel is bedoeld om stapeling aan zorgkosten aan te pakken. Mensen met een beperking of...

Oktober 2018 Advies Verordening Jeugd en Wmo

Eind oktober heeft de adviesraad in haar vergadering de verordening met de betrokken medewerkers van de gemeente Borne besproken. De opmerkingen en vragen zijn in detail in de notulen van de vergadering beschreven. Het doel van deze bespreking is de verordening te...

Uitnodiging voor mantelzorgers uit Borne

Op zaterdag 17 november zijn alle mantelzorgers uit Borne uitgenodigd voor een heerlijke lunch. Deze wordt opgefleurd door een muzikaal optreden van Double 2. De activiteit is bedoeld voor de mantelzorgers uit Borne, niet voor degene voor wie u zorgt. U bent welkom...